Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hasiči v loňském roce…

1. 2. 2016

Hasiči v loňském roce…

V kalendářním roce 2015 jednotka zasahovala u 79 událostí, ke kterým byla vyslána na žádost Krajského operačního informačního střediska HZS MSK. Podle typu události se jednalo o 9 požárů, 19 dopravních nehod, 1 únik nebezpečné látky, 22 technických havárii a 2 plané poplachy. Naše jednotka se skládá z 20 členů z toho 1 velitel jednotky, 4 velitelé družstev, 6 strojníku a hasiči.  Na svou funkci jsou obsazováni po absolvování odborných výcviku: nositel dýchací techniky, hasič, zdravotník, velitel, strojník, pilař, ochrana obyvatelstva a civilní ochrana. Všichni členové se musí podrobovat pravidelné lékařské prohlídce a odbornému ročnímu výcviku. V současné době má jednotka v přípravě 1 hasiče čekatele, kterého si vychováváme už od mladého hasiče.

Během roku se jednotka poctivě připravovala a zvyšovala svou odbornou způsobilost. První vetší akcí byly 20. ledna kondiční jízdy všech našich strojníků-řidičů s cisternou a technickým automobilem.

V měsíci lednu proběhlo informační sezení na obci, kdy nám bylo sděleno, že HZS MSK by nám rád převedl do užívání techniku CAS 20 Mercedes Benz Atego 4x4. Tato nabídka byla po pozdějším schválení obecním zastupitelstvem přijata.

Členové výboru SDH se zúčastnili VVH u našich kolegů z okrsku Smrk.

V únoru jsme se zúčastnili pravidelného školení řidičů na obci a 2 naši členové absolvovali kurz strojníku požární techniky v Hasičské škole.

Hlavní náplní tohoto měsíce bylo uspořádání našeho plesu v místním KD.

V březnu jsme se potkali s našimi kolegy s okrsku na  „Hasičském plesu okrsku Smrk“ a také jsme pokračovali v tradičním „dětském hajdamáši v maskách“ pro naše mladé hasiče.

V dubnu jsme s kolegy z JSDH Ostravice navštívili výcvikový polygon na hasičské stanici Bruntál a procvičili práci v dýchacích přístrojích. Květen byl věnován opětovné přípravě v poskytování první pomoci organizované hasiči z Frýdlantu. Také se naši členové podíle na organizaci a povedeném průběhu oslav 70-tého výročí osvobození naší obce, uspořádali  jsme „Večírek pro ženy“ a nezapomněli jsme také na přípravu „Májky“. V prvním čtvrtletí roku jsme se poctivě připravovali a doškolovali pro činnost a zásahy u dopravních nehod. Jelikož nás brzo čekala obtížná certifikace zásahové jednotky pro tyto události.

V květnu, a to 23. 5., nastal Den D, kdy nám byl vyhlášen poplach na dopravní nehodu s vyproštěním osoby. Po dojezdu jsme zjistili, že události přihlížejí velitel stanice Frýdek Místek, krajský garant za vyprošťování osob z havarovaných vozidel a velitel naší jednotky. Tudíž celá naše práce byla bodována a bedlivě pozorována až do fiktivního předání zraněné osoby ZZS. Po vyhodnocení nám bylo sděleno, že celou certifikaci jsme zvládli na výbornou.  V tomto měsíci v rámci fyzické přípravy jsme absolvovali okrskové kolo v požárním sportu v Kunčicích p. O. s konečným umístěním na 3. místě.

Z kulturních akcí jsme uspořádali tradiční „Kácení máje a smažení vaječiny“.

V červnu, při realizaci „Dětského dne“ v naší obci opět hasiči nechyběli a pro děti si připravili několik ukázek a hlavně zajišťovali celé občerstvení.

25. 6. proběhl „Den s hasiči“ pro místní základní školu. Nejprve byl proveden cvičný požární poplach s evakuací žáků a personálu a poté jsme připravili ukázky techniky a činnosti na fotbalovém hřišti.

V červenci jsme se podíleli na přípravě „Turnaje v minikopané“ a „Pouťového sportovního odpoledne“. Dne 11. 7. 2015 jednotka provedla zajištění bezpečnostního a zdravotnického dohledu při cyklozávodech, které projížděly naší obcí. Dne 25. 7. se členové našeho sboru bratři Michal a Pavel Blažkovi účastnili závodu Vsácké Ligy TFA ( Železný hasič valašských kotárů) tentokrát závodem v obci Rúžďka. Naši borci měli natrénováno a po odběhnutí všech závodníku se nakonec umístili ve své kategorii na krásném 3. a 4. místě v celkovém pořadí. Na konci roku v celkovém hodnoceni obsadili Pavel 7. místo a Michal 20. Místo z 34 přihlášených. Michal bohužel z důvodu zranění, se nemohl zúčastnit posledních několika závodů a proto 20. místo. Tímto bych chtěl naším hasičům poděkovat za reprezentaci sboru a popřát mnoho sil v dalších ročnících této ligy. Dne 26.7. jsme přijali pozvání našeho družebního dobrovolného hasičského sboru z obce Korňa a vydali jsme se na závody v požárním útoku. Celé závody byly perfektně zorganizovány a po odběhnutí našeho soutěžního pokusu nám ukázala časomíra krásný výsledny čas 17,76 s. Bohužel na bednu to nebylo a po vyhlášení jsme se umístili na 8. místě z 20 družstev v kategorii sport. 

Dne 14. 9. začala několika denní práce pro obec. Z důvodu poruchy na obecním vodovodu  bylo na žádost starostky obce provedeno nouzové dovážení vody do jímání. Naši hasiči se pravidelně střídali a celkem bylo navezeno 62 cisteren. Dne 30. 9. jsme se zúčastnili společně se starostkou naší obce předání zánovní cisternové automobilové stříkačky pro naší výjezdovou jednotku hasičů. Celé předání probíhalo na stanici HZS MSK Nový Jičín, kde tato cisterna sloužila jako záložní vozidlo. Jedná se o vozidlo Mercedes Benz Atego 4x4 s osádkou 6 hasičů.  Po převozu vozidla do naší obce nás čekalo ještě několik desítek hodin práce na úpravách cisterny pro potřeby naší jednotky a samozřejmě zaškolení našich strojníků. Tyto práce byly ukončeny 4. 10., kdy bylo vozidlo uvedeno opět do zásahu. 5. prosince jsme připrali pro občany obce, příznivce hasičů a kolegy z okolních sborů seznámení s zánovním vozidlem CAS 20 MB Atego.

V prosinci jsme se podíleli na přípravě „Mikulášského turnaje ve stolním tenise“

Jaroslav Kubala, velitel jednotky

Ing. Rudolf Franta, náměstek starosty SDH